You are here: Home SEEA magazine

Last magazines

Odvisnosti - Ovisnosti - Zavisnosti - Seea Addicion, Vol XIV, Supl 1, 2014

Slovenska konferenca o obravnavi in zdravljenju oseb, ki uporabljajo nove vrste drog in 12. Seea net Simpozij o medicinSki uporabi kanabinoidov in zdravljenju adhd v odrasli dobi. 5. in 6. februar 2014, Cankarjev dom,

Read More…

Odvisnosti - Ovisnosti - Zavisnosti - Seea Addicion, Vol XIII, Supl 1, 2013

SLOVENSKA KONFERENCA O KOMORBIDNOSTI -OBRAVNAVI OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI INBOLEZNIJO ODVISNOSTI (DVOJNIMI DIAGNOZAMI)30. in 31. januar 2013, Cankarjev dom, Klub CD, Ljubljana

Read More…

Odvisnosti - Ovisnosti - Zavisnosti - Seea Addicion, Vol XII, Supl 1, 2012

ADRIATIC Drug Addiction Treatment Conference (6 ; 2012 ; Tirana) Book of abstracts [Elektronski vir] / 6th Adriatic Drug Addiction Treatment Conference [and] 8th SEEA net (South Eastern European and Adriatic Treatment Network) [and] Symposium on Addictive Behaviors, June 21st - 23rd, 2012, Tirana, Albania ; uredniki Andrej Kastelic, Ante Ivančić, Tatja Kostnapfel Rihtar. - Ljubljana : Prohealth, 2012. - (Odvisnosti ; 2012, 12. Supl. ; 1)

Read More…

Odvisnosti - Ovisnosti - Zavisnosti - Seea Addicion, vol. XI, Supl. 1, 2010

5th Adriatic drug addiction treatment conference and 7th SEEA symposium on addictive behaviours

Read More…