You are here: Home Events 7. SEEA net konferenca o obravnavi in zdravljenju oseb, ki uporabljajo nove vrste drog, oseb z osebnostnimi motnjami in zasvojenimi z družabnimi omrežji, ter 6. slovenska konferenca o hepatitisu C pri osebah, ki uživajo droge
Kontakt
Informacije v zvezi s programom dobite tudi na elektronskem naslovu:
andrej.kastelic@guest.arnes.si
za 6. slovensko konferenco o hepatitisu C pri osebah, ki uživajo droge pa tudi
mojca.maticic@kclj.si.
Pomembni datumi
Feb 07, 2015
Rok za prijavo povzetka

Feb 15, 2015
Rok za zgodnjo registracijo

Naslovnica

Vabimo vas, da se udeležite 7. SEEA net konference o obravnavi in zdravljenju oseb, ki imajo osebnostne motnje in njim pridružene druge duševne motnje, oseb, ki uporabljajo nove vrste drog in oseb, zasvojenih z družabnimi omrežji, ki bo potekala od 12. do 14. marca 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Konferenco prirejamo ob 20. obletnici delovanja mreže Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Sloveniji in Oddelka za detoksikacijo, kasneje Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Psihiatrične klinike Ljubljana.

V zadnjih letih smo vse bolj uspešni tudi pri pomoči ljudem z osebnostnimi motnjami in obravnavi številnih sočasnih duševnih motenj, skokovito se povečuje uporaba novih drog, predvsem med mladimi uživalci drog, vse več oseb ima težave s tako imenovanimi nekemičnimi odvisnostmi, kamor sodijo tudi zasvojenosti od interneta vključno z družabnimi omrežji,… Ob tem bomo skupaj s specialisti za zdravljenje hepatitisa C pripravili tudi simpozij o zdravljenju te bolezni med osebami, ki uživajo droge.

SEEA net je mreža strokovnjakov na področju jugovzhodne Evrope, v katero so vključeni strokovnjaki iz 16 držav naše regije in kateri bodo skupaj z nami zaznamovali konferenco in našo 20. obletnico. Konferenca bo nova priložnost, da bomo skupaj z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki, ne le iz naše regije, temveč tudi širše, predstavili različne možnosti zmanjševanja škode, obravnave in zdravljenja tako v skupnosti kot tudi v vzgojnih zavodih in zavodih za prestajanje kazni zapora, pri ljudeh, ki jemljejo droge.

Vabimo vas, da se nam pridružite, ter tako postanete pomemben udeleženec 7. SEEA net konference.

Prosimo vas za predstavitev svojega dela, programov obravnave, raziskav,...

Pošljite povzetke svojih predavanj oz. posterjev, ki jih bomo objavili v zborniku in na spletnih straneh. Seveda pa so vabljena tudi združenja uporabnikov in skupin za samopomoč ter nevladnih in vladnih izvajalcev programov.

7. SEEA net konferenca in 6. slovenska konferenca o hepatitisu C pri osebah, ki uživajo droge sta priložnosti, da se srečamo in družimo vsi, ki delamo na tem področju.

Za dodatna pojasnila se prosim obrnite na oba naslednja elektronska naslova: seea.net@gmail.com in andrej.kastelic@guest.arnes.si.

Veselimo se našega srečanja in Vas ponovno vabimo, da se nam pridružite.

Prisrčen pozdrav,

Andrej Kastelic, predsednik SEEA net  in
Mojca Matičič, za 6. slovensko konferenco o hepatitisu C pri osebah, ki uživajo droge

DATOTEKE

VabiloObrazec za prijavo povzetka | Prijavnica | Program simpozija | Abstract submission form