Kontakt
Splošne informacije lahko najdete na spletni strani: www.seea.net.
Informacije v zvezi s programom dobite na e-mail naslovu: seea.net@gmail.com ali andrej.kastelic@guest.arnes.si
Pomembni datumi
Jan 10, 2013
Rok za registracijo

Jan 07, 2013
Rok za prijavo povzetka

Povabilo sponzorjem

Spoštovani,

Od 30. do 31. januarja 2013 prirejamo v Cankarjevem domu v Ljubljani Slovensko konferenco o komorbidnosti – obravnavi bolnikov z duševnimi motnjami in boleznijo odvisnosti z nosilnimi temami, ki so nedvomno zanimive tudi za vas, saj je pri obravnavi pacientov s komorbidnimi duševnimi motnjami pomembna tudi uporaba zdravil.

O konferenci ste že bili obveščeni, saj smo jo želeli organizirat že aprila letos, pa smo jo morali zaradi organizacijskih težav preložiti na prihodnje leto. In izziv je pred nami.

Svetovna zdravstvena organizacija je dvojne diagnoze ali komorbidnost opredelila kot sopojavnost motnje zaradi uživanja PAS in druge psihiatrične motnje pri istem posamezniku. Soobstoječe duševne motnje so lahko shizofrenija, druge psihoze, razpoloženjske motnje, anksiozne in osebnostne motnje, posttravmatska stresna motnja in druge odvisnosti vključno z odvisnostjo od alkohola.

Raziskave kažejo, da ima 50-70% uživalcev psihoaktivnih substanc, tudi duševno motnjo. Neustrezna obravnava teh bolnikov ima za posledico pogostejše recidive, tako duševne motnje, kot uživanja PAS, povečanje tveganja za različne infekcije (HCV, HBV, HIV, TBC, spolno prenosljive bolezni...), pogosta so tudi predoziranja, ki so lahko smrtna. Prisotne so lahko tudi druge številne somatske težave. Ti bolniki so pogosto brezposelni, socialno izključeni in so storilci kaznivih dejanj. Pogosteje so tudi hetero in avtoagresivni, samomorilni.

Obravnava teh pacientov sodi med najbolj zahtevne na področju psihiatrije in skupnostne skrbi, saj je tovrstne bolnike težko pridobiti in obdržati v zdravljenju, ravno tako tudi v programih zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije. Pričakovati pa je pri njih pogostejše recidive uživanja drog, duševnih motenj in poslabšanje somatskega zdravstvenega stanja.

V Sloveniji nimamo dovolj razvitih ustreznih programov za zdravljenje pacientov z dvojnimi diagnozami in ravno tako programov za rehabilitacijo tovrstnih pacientov.

Konferenca bo priložnost, da izmenjamo medsebojne izkušnje tako med strokovnjaki, ki delajo v psihiatričnih bolnišnicah in skupnosti, kot tudi drugimi zdravstvenimi delavci in vsemi, ki obravnavajo tovrstne bolnike. Na konferenco smo povabili tudi strokovnjake iz tujine.

Ob konferenci bomo izdali posebno številko Odvisnosti-SEEA ADDICTIONS, v kateri ste upam zainteresirani za objavo oglasa. Revija je namenjena strokovni javnosti.

Ker verjamemo, da je vaše podjetje zainteresirano za sodelovanje na omenjenem pomembnem strokovnem srečanju, katerega se bo udeležilo veliko število zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, vas prosimo za sponzorsko/donatorsko pomoč pri organizaciji srečanja. Ravno tako bomo imeli na voljo razstavne prostore ter možnost oglaševanja vaših proizvodov v strokovnih publikacijah konference in med materiali, ki jih bomo prejeli udeleženci.

Obvezujemo se, da vas bomo kot sponzorja/donatorja konference imenovali v vseh konferenčnih materialih.

Možnosti sponzorskega sodelovanja

RAZSTAVNI PROSTOR

Prazen prostor (možen najem najmanj 6m²)

CELOSTRANSKI OGLAS V STROKOVNI REVIJI ODVISNOSTI – KNJIGI POVZETKOV

Cela stran A4, notranja, barvna
Pol strani, notranja, barvna
Dva polstranska oglasa

LETAK V KONGRESNI TORBI

OGLAS NA INTERNETU

Prva stran, 88 x 62 pixel
Prva stran, 88 x 31 pixel
Notranja stran v sistemu, 176 x 31 pixel
Link

SPONZORIRAN SIMPOZIJ

30-45 min.

Za vse podrobnosti smo vsem vam ves čas na voljo tako po elektronski pošti andrej.kastelic@guest.arnes.si, kot tudi po telefonu: 041 683 139.

Upamo na razumevanje in pomoč.

Lep pozdrav.
Andrej Kastelic, predsednik SEEA net

DRUŠTVO SEEA NET – MREŽA PROGRAMOV OBRAVNAVE ODVISNOSTI
(SOUTH EASTERN ADRIATIC ADDICTION TREATMENT NETWORK-
MREŽA PROGRAMOV ZDRAVLJENJA IN OBRAVNAVE ODVISNOSTI JUGOVZHODNE EVROPE IN JADRANA)
Bolkova 16, Homec, 1235 RADOMLJE.
Matična številka:2076497
Davčna številka:69686190
Transakcijski račun: 02012 0255785279,
NLB Moste