Kontakt
Splošne informacije lahko najdete na spletni strani: www.seea.net.
Informacije v zvezi s programom dobite na e-mail naslovu: seea.net@gmail.com ali andrej.kastelic@guest.arnes.si
Pomembni datumi
Jan 10, 2013
Rok za registracijo

Jan 07, 2013
Rok za prijavo povzetka

Informacije oddajo prispevka

Povzetki predstavitev in/ali programov morajo biti poslani izključno po elektronski pošti. Prosimo vas, da dostavite povzetek v slovenskem jeziku po elektronski pošti kot priponko (attachment) v obliki Microsoft Word dokumenta, na naslednji elektronski naslov: seea.net@gmail.com.

Ostali formati ne bodo sprejeti.
Prosimo Vas, da povzetkov ne pošiljate po faksu.
Povzetek naj predstavlja krajši pregled Vaše prezentacije in ne sme vsebovati več kot 300 besed.

Zadnji rok za prijavo povzetka je 18.12.2012.

Obveščanje o sprejemu ali zavrnitvi povzetka bo dostavljeno po elektronski pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu za povzetek do 26.12.2012.

URADNI JEZIKI
Uradni jezik konference je slovenščina. Nekaj vabljenih predavateljev bo predavalo v angleškem jeziku, kar bo razvidno iz programa. Prevajanja ne bo.