You are here: Home Events SLOVENSKA KONFERENCA O KOMORBIDNOSTI – OBRAVNAVI OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI IN BOLEZNIJO ODVISNOSTI (DVOJNIMI DIAGNOZAMI)
Kontakt
Splošne informacije lahko najdete na spletni strani: www.seea.net.
Informacije v zvezi s programom dobite na e-mail naslovu: seea.net@gmail.com ali andrej.kastelic@guest.arnes.si
Pomembni datumi
Jan 10, 2013
Rok za registracijo

Jan 07, 2013
Rok za prijavo povzetka

SLOVENSKA KONFERENCA O KOMORBIDNOSTI –OBRAVNAVI OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI IN BOLEZNIJO ODVISNOSTI (DVOJNIMI DIAGNOZAMI)

Svetovna zdravstvena organizacija je dvojne diagnoze ali komorbidnost opredelila kot sopojavnost motnje zaradi uživanja PAS in druge psihiatrične motnje pri istem posamezniku. Soobstoječe duševne motnje so lahko shizofrenija, druge psihoze, razpoloženjske motnje, anksiozne in osebnostne motnje, posttravmatska stresna motnja in druge odvisnosti vključno z odvisnostjo od alkohola.

Obravnava teh bolnikov sodi med najbolj zahtevne na področju psihiatrije in skupnostne skrbi, saj je tovrstne bolnike težko pridobiti in obdržati v zdravljenju, ravno tako tudi v programih zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije. Pričakovati pa je pri njih pogostejše recidive uživanja drog, duševnih motenj in poslabšanje telesnega zdravja.

V Sloveniji nimamo dovolj razvitih ustreznih programov za obravnavo in zdravljenje ljudi z dvojnimi diagnozami in ravno tako nimamo ustreznih programov za njihovo rehabilitacijo.

Konferenca bo priložnost, da izmenjamo medsebojne izkušnje tako med strokovnjaki, ki delajo v skupnosti in psihiatričnih bolnišnicah, kot tudi drugimi zdravstvenimi delavci in vsemi, ki obravnavajo tovrstne bolnike. Na konferenco smo povabili tudi strokovnjake iz tujine.

Vabimo vas, da se nam pridružite, ter tako postanete pomemben udeleženec SLOVENSKE KONFERENCE O KOMORBIDNOSTI.

Prosimo vas za predstavitev svojega dela, programov obravnave, raziskav,...

Pošiljite povzetke svojih predavanj oz. posterjev, ki jih bomo objavili v zborniku in na spletnih straneh. Seveda pa so vabljena tudi združenja uporabnikov in skupin za samopomoč ter nevladnih in vladnih izvajalcev programov.

SLOVENSKA KONFERENCA O KOMORBIDNOSTI bo omogočila, da se srečamo in družimo vsi, ki delamo na tem področju.

Za dodatna pojasnila se prosim obrnite na oba naslednja elektronska naslova: andrej.kastelic@guest.arnes.si in seea.net@gmail.com

Veselimo se našega srečanja na SLOVENSKI KONFERENCI O KOMORBIDNOSTI in Vas ponovno vabimo, da se nam pridružite.

Prisrčen pozdrav,
Andrej Kastelic
predsednik SEEA net