You are here: Home Events Slovenska konferenca in 12. SEEA net simpozij
Kontakt
Andrej Kastelic (andrej.kastelic@guest.arnes.si) in seea.net@gmail.com
Pomembni datumi
Dec 23, 2013
Rok za registracijo

Jan 06, 2014
Rok za prijavo povzetka

Naslovnica

Uporaba novih sintetičnih drog tako v svetu kot tudi pri nas sunkovito narašča. Tako uživalci kot javnost ocenjujejo škodo, ki jo jemanje teh drog povzroča in zato, razen v nujnih primerih, ne iščejo pomoči. Programov obravnave je malo ali skoraj nič. Mnogi strokovnjaki se ne znajdejo pri pomoči ljudem, ki te droge uživajo, uživalci drog pa imajo vse pogosteje tudi pridružene duševne ter telesne bolezni in številne psihosocialne težave.

Na konferenci bomo predstavili različne možnosti obravnave doma in v Sloveniji, lastne izkušnje in prisluhnili strokovnjakom iz tujine, kjer imajo najbolj razvite programe zmanjševanja škode, obravnave in zdravljenja. Pripravili bomo usmeritve za obravnavo uživalcev novih drog v R Sloveniji.

Na 12. SEEA simpoziju o medicinski uporabi kanabinoidov bomo spoznali indikacije za tovrstno zdravljenje, poskušali razjasniti nejasnosti in dileme ter zavrnili zmote in zablode o uporabi naravnih in sintetičnih kanabinoidov.

Na simpoziju o ADHD v odrasli dobi bomo prikazali možnosti zdravljenja te pogoste a večinoma neprepoznane motnje in njene povezave s komorbidnimi boleznimi odvisnosti.

Datoteke

Vabilo | Registracija | Prijava povzetka | Program