Program

Informacije v zvezi s programom dobite v priloženi datoteki, ter tudi na elektronskem naslovu: andrej.kastelic@guest.arnes.si; za 7. slovenski simpozij o okužbi z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge pa tudi mojca.maticic@kclj.si.

Za program v PDF obliki sledite povezavi.

PROGRAM 7. SLOVENSKEGA SIMPOZIJA

09.00

OTVORITEV SREČANJA

09.15 - 09.40

Je rey Lazarus: ELIMINATING HCV IN EUROPE: RESULTS FROM THE HEP- CORE STUDY

09.40 - 10.00

Mojca Matičič: HEPATITIS C V LETU 2017: NOVI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

10.00 - 10.20

Mario Poljak: KAKO IZBOLJŠATI TESTIRANJE NA OKUŽBO S HCV

10.20 - 10.35

Majda Klešnik, Mojca Matičič, Andrej Kastelic in sod.: REZULTATI NACIONALNE RAZISKAVE PREHODNE ELASTOGRAFIJE JETER PRI S HCV OKUŽENIH UPORABNIKIH DROG

10.35 - 10.50

Matjaž Hafner: ŽIVLJENJE OGROŽAJOČE BOLEZNI, KI JIH POVZROČA HCV

10.50 - 11.10

ODMOR

11.10 - 11.30

Andrej Kastelic, Lucija Bukovec: OBRAVNAVA OKUŽENIH S HCV, VKLJUČENIH V BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

11.30 – 11.45

Nuša Šegrec: NOVA TVEGANA VEDENJA IN NOVE DROGE

11.45 – 12.00

Janja Milič: RABA ALKOHOLA PRI OKUŽENIH S HCV

12.00 – 13.00

Okrogla miza (Zvonko Baklan, Jasna Čuk Rupnik, Andrej Kastelic, Mojca Matičič, Eli Zamernik): AKTUALNI PROBLEMI OBVLADOVANJA HEPATITISA C PRI UPORABNIKIH DROG V SLOVENIJI

13.00

KOSILO

PROGRAM 5. SLOVENSKE KONFERENCE O ZDRAVLJENJU ODVISNOSTI

Sreda, 15. marec 2017

8.00

REGISTRACIJA

9.00 - 13.00

7. SLOVENSKI SIMPOZIJ O OKUŽBI Z VIRUSOM HEPATITISA C PRI OSEBAH, KI UPORABLJAJO DROGE

14.00

OTVORITEV 5. SLOVENSKE KONFERENCE O ZDRAVLJENJU ODVISNOSTI

14.30 - 16.30

OBRAVNAVA OSEB, ODVISNIH OD PREDPISANIH ZDRAVIL

Predsedujoča: Mirjana Delić, Mirjana Radovanović

George Ryan (UK): MISUSE OF PRESCRIBED MEDICATION (6) 30 minut
Tatja Kostnapfel: PORABA AMBULANTNO PREDPISANIH PSIHOFARMAKOV V RS (23) 15 minut

Miran Brvar, Tanja Varl: ZASTRUPITVE Z BENZODIAZEPINI IN BENZODIAZEPINOM SORODNIM ZDRAVILOM ZOLPIDEMOM (15) 15 minut

Tanja Varl, Miran Brvar: ZASTRUPITVE S KVETIAPINOM (14) 15 minut
Ines Kvaternik, Samo Novakovič: VRSTA INTRAVENOZNO ZAUŽITIH DROG TER ZDRAVIL MED UID V SLOVENIJI

(21) 15 minut

Andrej Kastelic: UPORABA IN ZLORABA PSIHOFARMAKOV V PROGRAMIH Z AGONISTI PODPRTEGA ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI OD OPIOIDOV (24) 15 minut

16.30 – 17.00

ODMOR

17.00 – 18.30

Predsedujoča: Nena Kopčavar Guček, Miran Pustoslemšek

Mirjana Radovanović: ZDRAVLJENJE OSEB, ODVISNIH OD PREDPISANIH ZDRAVIL (19) 20 minut Miran Pustoslemšek: MOTNJA PONAREJANJA IN HLINJENJE PRI ZAPRTIH OSEBAH (17) 20 minut Nena Kopčavar Guček: KOMUNIKACIJA Z NASILNIM BOLNIKOM (18) 20 minut

Sanja Rozman: BOLEZEN ALI LJUBEZEN, TERAPEVTSKA POMOČ DRUŽINSKIM ČLANOM ZASVOJENIH (13) 20 minut

Četrtek, 16. marec 2017

8.00

REGISTRACIJA

8.30 - 10.00

PREVENTIVA

Predsedujoča: Mojca Hvala Cerkovnik, Bojan Belec

Matej Košir: KAKOVOSTNA PREVENTIVA IN PREVENTIVNI STANDARDI (2) 20 minut
Drago Sukič: MEDOSEBNA NEVROBIOLOGIJA, PREVENTIVA IN ODVISNOSTI (11) 20 minut Samo Novakovič: OCENA CPZOPD IZ STRANI UPORABNIKOV PROGRAMA (20) 20 minut Bojan Belec: PREVENTIVA RECIDIVA V ZAPORU (25) 20 minut

Sandra Vitas: STROKOVNI PRISTOP ZA DELO Z MLADIMI: NA RAZPOTJU MED ABSTINENCO IN ODVISNOSTJO (10) 20 minut

10.10 - 10.40

Andrej Kastelic: ALI JE ZDRAVLJENJE HEPATITISA C PRI OSEBAH, KI JEMLJEJO DROGE UČINKOVITO IN SMISELNO? – sponzorirano predavanje

10.40 - 11.00

ODMOR

11.00 - 13.30

NEKEMIČNE/PROCESNE ODVISNOSTI (ODVISNOST OD DRUŽABNIH OMREŽIJ, IGER NA SREČO, RAČUNALNIŠKIH IGER, POMOČ DRUŽINI IN BLIŽNJIM...)

Predsedujoča: Andrej Kastelic, Miha Kramli

Miha Kramli: RADOSTI IN PASTI NOVIH TEHNOLOGIJ (3) 20 minut
Bernard Spazzapan: ČEZMERNA UPORABA INTERNETA IN KLASIFIKACIJA DUŠEVNIH MOTENJ (1) 20 minut

Daniela Capitanucci (Italy): GAMBLING OFFER, OLD AND NEW TRENDS. NEW RISKS FOR ADDICTION DEVELOPMENT? (4) 30 minut

Franz Eidenbenz (Switzerland): PROBLEMATIC USE OF NEW MEDIA AND TREATMENT OF ADOLESCENTS (12) 30 minut

George Ryan (UK): IMAGE AND PERFORMANCE ENHANCING DRUGS (7) 30 minut Igor Benko: TEMNI INTERNET (22) 20 minut

13.30 - 14.15

KOSILO

14.15 - 15.30

NOVE PSIHOAKTIVNE SNOVI

Predsedujoča: Nuša Šegrec
George Ryan (UK): NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (8) 30 minut
Mojca Škafar, Tanja Varl, Miran Brvar: ZASTRUPITVE Z GAMA-HIDROKSIBUTIRATOM (16) 15 minut

15.30 - 16.30

DELAVNICA/WORKSHOP: ODVISNOST OD IGER - GAMING

Franz Eidenbenz (Switzerland)

16.30 - 16.45

ODMOR

16.45 - 17.45

DELAVNICA/WORKSHOP: ODVISNOST OD IGER NA SREČO

Daniela Capitanucci (Italy): FROM SOCIAL TO PATHOLOGICAL GAMBLING: ANALYZING THE CUSTER’S PHASES (5)

17. 45

ZAKLJUČEK

JEZIKA KONFERENC

Uradni jezik konference je slovenski. Tuji predavatelji predavajo v angleščini, prevoda ni.