You are here: Home Events 4. SLOVENSKA KONFERENCA O ODVISNOSTIH 15. SEEAnet simpozij

Plakat

Pred petimi leti smo bili skupaj na 3. slovenski konferenci, kjer smo izmenjali izkušnje in znanja, ki jih razvijamo za naše uporabnike in paciente skoraj vse od osamosvojitve Slovenije. V zadnjih letih je tako pri nas kot v svetu prišla v ospredje obravnava še posebej ranljivih skupin kot so mladostniki, družine odvisnih staršev z otroki, osebe z odvisnostmi pridruženimi duševnimi in telesnimi motnjami, katerim smo pred dvema letoma posvetili posebno konferenco in že dalj časa tudi osebe na prestajanju kazni zapora in še posebej po prestajanju kazni. Tako, kot pomoč išče vse več, tudi starejših oseb, ki jemljejo droge, je na drugi strani veliko mladih, ki jemljejo predvsem nove psihoaktivne snovi (in tudi tem smo v lanskem letu posvetili poseben simpozij) in tistih, ki iščejo pomoč zaradi uporabe kanabinoidov. To je tudi razlog, da bomo tokratni že 15. SEEAnet simpozij posvetili obravnavi in zdravljenju oseb, odvisnih od kanabinoidov.

 

Konferenca in simpozij bosta priložnosti, da izmenjamo medsebojne izkušnje tako med strokovnjaki, ki delajo v programih preprečevanja uporabe drog, zmanjševanja škode, obravnave, zdravljenja in rehabilitacije uživalcev drog v skupnosti in v institucijah, kot med ljudmi, ki jemljejo droge, skupinami za samopomoč, prostovoljci, študenti,… Na konferenco smo povabili tudi strokovnjake iz tujine.

Datoteke

Vabilo | Registracija | Prijava povzetka | Program