You are here: Home Events 3. slovenska konferenca o odvisnosti
Kontakt
Splošne informacije lahko najdete na spletni strani: www.seea.net.
Informacije v zvezi s programom dobite na e-mail naslovu: seea.net@gmail.com
Pomembni datumi
May 15, 2011
Rok za registracijo

May 15, 2011
Rok za prijavo povzetka

3. SLOVENSKA KONFERENCA O ODVISNOSTI

Sedem let je od 2. slovenske konference o odvisnosti. V tem času smo v Sloveniji vzpostavili številne nove programe preprečevanja različnih vrst odvisnosti in pomoči ljudem, ki so odvisni. Svoje dosežke smo sicer predstavljali na različnih mednarodnih srečanjih doma in v tujini, a celovitega pregleda naših dosežkov in raziskav še nimamo.
Čeprav smo na številnih področjih mednarodno prepoznavni in so nekateri naši programi tudi zgled drugim državam, se sami med seboj premalo poznamo in so ljudje, ki iščejo pomoč, nemalokrat v stiski.Na konferenci želimo predstaviti vsa področja odvisnosti od alkohola in tobaka ter prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc, do nekemičnih odvisnosti kot npr. odvisnosti od iger na srečo, interneta, mobilnih telefonov, odnosov, sekusalnosti, hrane, dela in telesnih aktivnosti, steroidov, ...
Vabimo vas, da se nam pridružite, ter tako postanete pomemben udeleženec 3.  konference o odvisnosti v Sloveniji.
Prosimo vas za predstavitev svojega dela, raziskave, študije,...
Vse izvajalce programov naprošamo, da nam pošljejo povzetke – kratko informacijo o programih, ki jih bomo objavili v zborniku in na spletnih straneh.
Zaželjeno pa je, da pripravijo tudi plakate, ki bi jih razstavili v času kongresa v Cankarjevem domu in bi bili na vpogled javnosti.
Zaželjene so tudi razne zloženke ter druge predstavitve tako programov preprečevanja kot obravnave.
Seveda pa so vabljena tudi združenja uporabnikov in skupin za samopomoč ter nevladnih in vladnih izvajalcev programov.
Posebne sklope izobraževanj bomo pripravili za obravnavo ljudi z komorbidnimi duševnimi motnjami, želimo organizirati tudi razpravo o novem prometnem zakonu ter o testiranjih na droge na delovnih mestih. 3. SLOVENSKA KONFERENCA O ZDRAVLJENJU ODVISNOSTI bo omogočila, da se srečamo in družimo vsi, ki delamo na tem področju.
Za dodatna pojasnila se prosim obrnite na oba naslednja elektronska naslova: andrej.kastelic@guest.arnes.si in seea.net@gmail.com.

Veselimo se našega srečanja na 3. SLOVENSKI KONFERENCI O ODVISNOSTI in Vas še enkrat vabimo, da se nam pridružite v Cankarjevem domu.

Prisrčen pozdrav,
Andrej Kastelic
predsednik SEEA net

More information about this event…